Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

RENOLIT EP 00

door Fuchs
€68,77
SKU 601864988
Verpakkingseenheid

Multifunctioneel extreme druk (EP) vet op basis van lithium verdikker.

RENOLIT EP 00

Semi-vloeibaar extreem druk (EP) vet op basis van lithium verdikker. Renolit EP 00 is 'zelfnivellerend' industrieel vet met extreme drukadditieven voor zware onderhouds- en hooglasttoepassingen. De zelfdichtende en druppelvrije eigenschappen vormen een beschermende afdichting die het binnendringen van verontreinigingen voorkomen.

Specificaties

Classificatie DIN 51502 KP 00 K-30
Classificatie ISO 6743-9 L-XBBEB 00
Verdikkingsmiddel Lithium
Basisolie Mineraal
Vaste smeermiddelen -
NLGI-klasse 00
Viscositeit basisolie bij 40 °C 230
Temperatuurbereik -30°C tot +100°C
Goedkeuringen, aanbevelingen -

Hoofdtoepassingsgebied

Universeel, zeer breed toepassingsgebied

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Carbonzuur Zn-zout

Signaalwoord: Waarschuwing

Gevaarsaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.