Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

RENOLIT CXI 2

door Fuchs
€101,69
SKU 600808310
Verpakkingseenheid

Calciumsulfonaat complex vet met bijzonder goede mechanische stabiliteit en corrosiebescherming.

RENOLIT CXI 2

Calciumsulfonaat complex vet met bijzonder goede mechanische stabiliteit en corrosiebescherming, zelfs in aanwezigheid van zout water. Uitstekende EP-prestaties. Goede weerstand tegen water, zwakke zuren en bijtende oplossingen.

Specificaties

Classificatie DIN 51502 -
Classificatie ISO 6743-9 -
Verdikkingsmiddel CaSX
Basisolie Minerale olie
Vaste smeermiddelen -
NLGI-klasse 2
Viscositeit basisolie bij 40 °C 400 mm²/s
Temperatuurbereik -20/+160 °C
Goedkeuringen, aanbevelingen -

Smering van glij- en rollagers met hoge belasting en lage snelheid en kan worden toegepast wanneer het vet moet voldoen aan hoge eisen aan corrosiebescherming en mechanische stabiliteit. Typische toepassingen zijn glij- en rollagers
in staalfabrieken - staalindustrie, papierindustrie, mijnbouw, betonindustrie, steengroeven en bouwmachines.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Ca-sulfonaat

Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.