Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

RENOLIT CX-HT 0

door Fuchs
€289,25
SKU 600886783
Verpakkingseenheid

Vet op basis van calciumsulfonaat complex zeep Bevat MoS2 voor zware belastingen.

RENOLIT CX-HT 0

Vet op basis van calciumsulfonaat complex zeep. Bevat MoS2 en grafiet voor de smering van zwaar belaste glijlagers, tandwielkasten en open tandwielsystemen. Uitstekende bescherming tegen corrosie en slijtage.

Specificaties

Classificatie DIN 51502 -
Classificatie ISO 6743-9 -
Verdikkingsmiddel Calciumsulfonaat complex
Basisolie
Vaste smeermiddelen -
NLGI-klasse 0
Viscositeit basisolie bij 40 °C 350 mm²/s
Temperatuurbereik -20°C tot +160°C
Goedkeuringen, aanbevelingen  -

Hoofdtoepassingsgebied

Wordt gebruikt bij zwaar belaste glijlagers, tandwielkasten en open tandwielsystemen. 

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Ca-sulfonaat


Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.