Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin ZAF B 22 HT

door Fuchs
€1.424,01
SKU 600927431
Verpakkingseenheid

Universele zink- en asvrije demulgerende hydraulische olie en industriële tandwielolië met uitstekende stabiliteit, hoge slijtagebescherming en hoge corrosiebescherming.

Renolin ZAF B 22 HT

Zink- en asvrij, demulgerende hydraulische- en tandwielolie met een goede verouderingsstabiliteit en oxidatieweerstand. Uitstekende slijtagebescherming voor tandwielen (FZG > 12) en rollagers. Hoge corrosiebescherming, zelfs in aanwezigheid van water, uitstekende non-ferro metaal compatibiliteit.

HLP volgens DIN 51524-2
HM volgens ISO 6743-4
HM volgens ISO 11158
CLP volgens DIN 51517-3
CKC volgens ISO 6743-6
(DBL 6713-13: HLP, Daimler)

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 863 kg/m³
Vlampunt cleveland 210 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 22 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 4,4 mm²/s
VI 106
Stolpunt -33 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Demulgerende, zink- en asvrije HLP hydraulische en CLP smeerolie met een goede verouderingsweerstand voor alle hydraulische systemen, hydraulische persen of bewerkingsmachines.
Brugger ≥ 30N/mm²
Demulgerend type

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Gevaarsaanduidingen:
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.