Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin Unisyn XT 68

door Fuchs
€363,79
SKU 601748516
Verpakkingseenheid

Volledig synthetische industriële tandwielolie met een extreem lage viscositeit bij lage temperaturen. Uitstekende slijtagebescherming, hoge micropittingweerstand en zeer goede corrosiebescherming.

Renolin Unisyn XT 68

Volledig synthetische industriële tandwielolie op basis van nieuwe, innovatieve polyalfaolefinen met een zeer hoge, natuurlijke, afschuifstabiele viscositeitsindex en uitstekend gedrag bij lage temperaturen. Uitstekende slijtagebescherming, hoge micropittingweerstand en zeer goede corrosiebescherming.
RENOLIN UNISYN XT-oliën overtreffen de vereisten voor industriële tandwieloliën CLP-HC volgens DIN 51517-3, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, CKSMP en AGMA 9005/E02: EP.

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 850 kg/m³
Vlampunt cleveland 238 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 68 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 11,0 mm²/s
VI 154
Stolpunt -54 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Geschikt voor de smering van tandwielen en lagers.
Voor gebruik in toepassingen met hoge eisen aan een breed temperatuurbereik. Extreem lage viscositeit bij lage temperaturen.
ISO VG 220 en 320 voor windturbinetoepassingen.
Goedgekeurd door toonaangevende tandwielkastfabrikanten.
Op basis van PAO (Poly Alpha Olefine)

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH208: Bevat Alkylamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.