Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin UNISYN OL 100

door Fuchs
€376,71
SKU 600809386
Verpakkingseenheid

Volledig synthetische koeloliën voor zuiger- en schroefcompressoren op basis van PAO.

Renolin UNISYN OL 100

Volledig synthetische koeloliën voor zuiger- en schroefcompressoren op basis van polyalfaolefinen met uitstekende oxidatiestabiliteit, uitstekende slijtagebescherming, goed demulgerend vermogen en uitstekend viscositeitstemperatuurgedrag. Hoge viscositeitsindex. Uitstekende luchtafgifte. Staat toe dat onderhoudsintervallen worden verlengd. Smeeroliën VDL volgens DIN 51506 en synthetische hydraulische oliën volgens DIN 51524-2/3: HLP/HVLP.

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 848 kg/m³
Vlampunt cleveland 260 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 100 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 14,4 mm²/s
VI 149
Stolpunt -54 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Volledig synthetische schroefcompressoroliën op basis van PAO voor langere olieverversingsintervallen, zelfs bij hoge thermische belastingen. Ook geschikt voor hoogbelaste hydraulische systemen. Uitstekende luchtafgifte-eigenschappen. Verlengde olieverversingsintervallen.

Gebaseerd op PAO

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende etiketteringsinformatie:
EUH208: Bevat: Organ. Polysulfide. Kan een allergische reactie veroorzaken.