Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin THERM 380 S

door Fuchs
€4.194,43
SKU 601770333
Verpakkingseenheid

Synthetische warmteoverdrachtsolie. Extreem hoge thermische stabiliteit. Minimale neiging tot koolvorming.

Renolin THERM 380 S

Synthetische warmteoverdrachtsolie. Extreem hoge thermische stabiliteit. Minimale neiging tot koolvorming.

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 1043 kg/m³
Vlampunt cleveland 200 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 17 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C -
VI -
Pourpoint -34 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Toepassingsgebied: tot 380 °C (filmtemperatuur)

Op basis van synthetische oliën

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: dibenzylbenzeen, ar-methylderivaat


Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.