Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

RENOLIN SE 100

door Fuchs
€419,01
SKU 600865573
Verpakkingseenheid

Volledig synthetische luchtcompressorolie op basis van geavanceerde synthetische estertechnologie.

RENOLIN SE 100

Volledig synthetische luchtcompressorolie op basis van geavanceerde synthetische estertechnologie.
Voldoet aan de eisen volgens DIN 51506: VDL.

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 972 kg/m³
Vlampunt cleveland 270 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 100 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 10,3 mm²/s
VI 81
Stolpunt -42 °C

Hoofdtoepassingsgebied 

Hoge temperatuur stabiele esterolie voor gebruik in schotten- en zuigercompressoren, zelfs onder zware omstandigheden, zoals hoge temperaturen. Vooral geschikt voor compressoren waar het gebruik van een minerale olie kan leiden tot kool- en lakvorming.

Gebaseerd op Di-Ester

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH208: Bevat Organothiofosfaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.