Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin MR 68 MC

door Fuchs
€1.780,01
SKU 600630102
Verpakkingseenheid

Universele smeer- en hydraulische olie op basis van MC-basisoliën, HVLPD, detergerend/dispergerend.

Renolin MR 68 MC

Universele smeer- en hydraulische olie op basis van MC-basisoliën met hoge viscositeitsindex (afschuifstabiel). Uitstekende oxidatiestabiliteit en uitstekende reinigingseigenschappen en slibdraagvermogen.
HVLP volgens DIN 51524-3

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 856 kg/m³
Vlampunt cleveland 260 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 68 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 10,9 mm²/s
VI 150
Stolpunt -39 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Dezelfde toepassing als voor RENOLIN MR naast die waarvoor oliën met een hoge viscositeitsindex nodig zijn. Laat olieverversingsintervallen worden verlengd, kwaliteiten worden gerationaliseerd. Multigrade kenmerken. Zeer breed bedrijfstemperatuurgebied. Energiebesparing door hoge volumetrische efficiëntie.
MC basisoliën = waterstofbehandelde basisoliën (groep III)

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.