Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin MR 520

door Fuchs
€179,45
SKU 600628789
Verpakkingseenheid

Universele smeer- en hydraulische olie type HLPD met additieven om oxidatie weerstand en thermische weerstand te verbeteren, hoge corrosiebescherming, detergerend/dispergerend.

Renolin MR 520

Hydraulische en smeerolie met een extreem hoge viscositeitsindex, uitstekende reinigingseigenschappen en slibdraagvermogen.
HVLPD volgens DIN 51502 samen met DIN 51524-HVLPD
ISO 6743-4: HV

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 886 kg/m³
Vlampunt cleveland 154 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 32 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 8,0 mm²/s
VI 270
Pourpoint -60 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Voor alle hydraulische systemen die onderhevig zijn aan een breed temperatuurbereik of die buiten worden gebruikt, bijvoorbeeld in sluisdeuren of in machines welke ingezet worden bij lage temperaturen.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.