Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin MR 22 MC

door Fuchs
€1.606,57
SKU 600630089
Verpakkingseenheid

Universele smeer- en hydraulische olie op basis van MC-basisoliën, HVLPD, detergerend/dispergerend.

Renolin MR 22 MC

Universele smeer- en hydraulische olie op basis van MC-basisoliën met hoge viscositeitsindex (afschuifstabiel). Uitstekende oxidatiestabiliteit en uitstekende reinigingseigenschappen en slibdraagvermogen.
HVLP volgens DIN 51524-3

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 847 kg/m³
Vlampunt cleveland 210 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 22 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 4,9 mm²/s
VI 150
Stolpunt -48 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Dezelfde toepassing als voor RENOLIN MR naast die waarvoor oliën met een hoge viscositeitsindex nodig zijn. Olieverversingsintervallen worden verlengd, kwaliteiten worden gerationaliseerd. Multigrade kenmerken. Zeer breed bedrijfstemperatuur gebied. Energiebesparing door hoge volumetrische efficiëntie.

MC basisoliën = waterstofbehandelde basisoliën (groep III)

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.