Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin MR 0 VG 2

door Fuchs
€150,95
SKU 601778780
Verpakkingseenheid

Speciale HLPD smeer- en hydraulische vloeistof met uitstekende corrosiebescherming en krachtig reinigings- en vuildraagvermogen.

Renolin MR 0 VG 2

RENOLIN MR producten zijn speciale HLPD smeer- en hydraulische vloeistoffen volgens DIN 51502 met uitstekende corrosiebescherming en krachtig reinigings- en vuildraagvermogen. Zinkhoudende, reinigende en dispergerende olie. RENOLIN MR-oliën worden in veel hydraulische systemen gebruikt als probleemoplossers, vooral wanneer standaardoliën niet aan alle eisen kunnen voldoen. Uitstekende oxidatiestabiliteit op basis van hoogwaardige gehydrateerde basisoliën (groep II).

RENOLIN MR-oliën voldoen aan en overtreffen de eisen voor hydraulische oliën volgens:
DIN 51524-2: HLPD
ISO 6743-4: HM met DD-prestaties.

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 823 kg/m³
Vlampunt cleveland 75 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 2,2 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C -
VI -
Stolpunt -54 °C

Hoofdtoepassingsgebied 

Voor spindels van bewerkingsmachines en rollagerspindels in de textielindustrie.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Koolwaterstof, laagviskeus

Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen: H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.