Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

RENOLIN LD 10

door Fuchs
€1.579,19
SKU 600629267
Verpakkingseenheid

Functionele- en reinigingsvloeistof op basis van speciale raffinaten met geselecteerde additieven.

RENOLIN LD 10

Functionele- en reinigingsvloeistof op basis van speciale raffinaten met geselecteerde additieven. Aanbevolen voor gebruik in bewerkingsmachines waar verontreiniging met watermengbare vloeistoffen in het hydraulische systeem slib of kleverige residuen vormt. RENOLIN LD 10 kan worden gebruikt als hydraulische en smeerolie volgens DIN 51502: HLPD, DIN 51524-2: HLP (behalve voor demulgerende eigenschappen) en ISO 6743-4: HM

Specificaties

Eigenschappen

10

Kinematische viscositeit
bij 40 ºC
bij 100 ºC


46 mm2/s
6,9 mm²/s

Viscositeitsindex

105

Dichtheid bij 15 ºC

877 kg/m³
Vlampunt Cleveland 220 °C
Stolpunt - 27 ºC

Hoofdtoepassingsgebied

RENOLIN LD 10 kan worden gebruikt als functionele vloeistof voor reinigings- en spoeldoeleinden. Het kan worden gebruikt als een hydraulische- en smeerolie. RENOLIN LD 10 wordt aanbevolen voor gebruik in bewerkingsmachines waar verontreiniging met watermengbare vloeistoffen in het hydraulische systeem slib of kleverige residuen vormt. De machine kan werken tijdens het spoel- en reinigingsproces. (Vervang de vloeistof na de reinigingsprocedure.)


Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.