Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin Highgear 220

door Fuchs
€2.163,39
SKU 600633943
Verpakkingseenheid

Krachtige minerale industriële tandwielolie met de nieuwste additieven technologie - Plastic Deformation (PD) -technologie.

Renolin Highgear 220

RENOLIN HighGear oliën zijn gebaseerd op geselecteerde minerale oliën. Synergetische additieven bieden een uitstekende slijtagebescherming van deze nieuwe hightech tandwieloliën. Zeer effectieve tribo-beschermingslagen beschermen op betrouwbare wijze bevochtigde machineonderdelen tegen slijtage. Deze nieuwe additieven technologie wordt ook wel een afvlakkend PD (plastic deformatie) reactiemechanisme genoemd. Deze additieven hebben een merkbaar gladmakend effect op de oppervlakteruwheid.
DIN 51517-3:
CLP ISO 6743-6 en ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, CKSMP

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 899 kg/m³
Vlampunt cleveland >210 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 220 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 19,0 mm²/s
VolieTurbine oliënI 97
Stolpunt -18 °Colie
olie

Hoofdtoepassingsgebied

RENOLIN HighGear kan zowel in voorbeschadigde tandwielkasten en machineonderdelen worden gebruikt om de levensduur te verlengen als in nieuwe tandwielkasten (tandwielkasten, kegeltandwielen, planetaire en wormwielen) om wrijving, slijtage en geluid in extreme omstandigheden te verminderen.
Op basis van Minerale olie 

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Gevaarsaanduidingen:
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende etiketteringsinformatie:
EUH208: Bevat: Organ. Polysulfide, Dialkyl dithiophosphate ester. Kan een allergische reactie veroorzaken.