Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin ELTEC

door Fuchs
€1.323,59
SKU 600892005
Verpakkingseenheid

Niet-geremde isolerende olie op basis van nafteenhoudende basisolie

Renolin ELTEC

Niet-geïnhibiteerde isolerende olie op basis van nafteenhoudende basisolie. Voldoet aan de eisen voor isolerende oliën volgens IEC 60296.
*gemeten volgens Pensky Martens (Vlampunt P.M.)

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 869 kg/m³
Vlampunt cleveland 149 °C*
Kinematische viscositeit bij 40 °C 9,9 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 2,4 mm²/s
VI 59
Stolpunt -48 °C

RENOLIN ELTEC wordt gebruikt als isolatieolie in transformatoren, schakelaars, smoorspoelen, condensors, omvormers en soortgelijke aggregaten, ook bij lage buitentemperaturen (bijv. in buitenunits).

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Basisolie, naftenisch

Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.