Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin DTA 7

door Fuchs
€1.341,85
SKU 600629762
Verpakkingseenheid

Hydraulische- en smeerolie welke een goede oxidatiebestendigheid en corrosiebescherming biedt.

Renolin DTA 7

Hydraulische- en smeerolie op basis van geselecteerde minerale basisoliën met additieven om de verouderingsstabiliteit en corrosiebescherming te verbeteren.
Alle RENOLIN DTA producten zijn DIN 51524-1: HL hydraulische oliën en DIN 51517-2: CL circulatie oliën op basis van minerale olie, demulgerend (waterscheiding), zinkvrij.

ISO 6743-4: HL,
ISO 6743-6 en
ISO 12925-1: CKB.

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 839 kg/m³
Vlampunt cleveland 155 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 7,4 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 2,2 mm²/s
VI 103
Stolpunt -27 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Voor thermisch belaste lagers, tandwielen en hydraulische systemen met piektemperaturen tot 120 °C. Smeeroliën zonder AW/EP additieven.
Ook geschikt voor hydrodynamische aandrijvingen als HL- of CL-smeeroliën nodig zijn.
VOITH Turbo koppelingen type T en S.
Geschikt voor Landis Lund spindels voor bewerkingsmachines (zonder AW/EP)
Demulgerend type.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Basisolie, laagvisceus

Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt