Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin B 46 HVI PLUS

door Fuchs
€132,69
SKU 602005366
Verpakkingseenheid

EP smeer- en hydraulische olie met hoge viscositeitsindex.

Renolin B 46 HVI PLUS

Hydraulische en smeerolie (machineolie) met een hoge viscositeitsindex en additieven om de verouderingsstabiliteit, corrosiebescherming en slijtagebescherming te verbeteren. De producten van het RENOLIN B HVI PLUS-assortiment zijn HVLP hydraulische- en circulatie oliën volgens DIN 51524-3, minerale olie op basis van, demulgerende en zinkhoudende AW/EP-additieven.
DIN 51524-3: HVLP
ISO 6743-4: HV
Dension HF0, HF1, HF2

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 879 kg/m³
Vlampunt cleveland 186 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 46 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 8,1 mm²/s
VI 150
Pourpoint -45 °C

Hoofdtoepassingsgebied

RENOLIN B HVI PLUS-oliën zijn geschikt voor alle hydraulische systemen, vooral wanneer een hoge viscositeitsindex vereist is, verminderde viscositeit tijdens koude opstart, hoge viscositeit bij bedrijfstemperatuur. Hoge VI biedt multigrade eigenschappen. Energiebesparing door hoge volumetrische efficiëntie. Demulgerend type.
Goedkeuringen: Dension HF0, HF1, HF2

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.