Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin B 32 HVI PLUS

door Fuchs
€116,22
SKU 600626808
Verpakkingseenheid

EP smeer- en hydraulische olie met hoge viscositeitsindex.

Renolin B 32 HVI PLUS

Hydraulische en smeerolie (machineolie) met een hoge viscositeitsindex en additieven om de verouderingsstabiliteit, corrosiebescherming en slijtagebescherming te verbeteren. De producten van het RENOLIN B HVI PLUS-assortiment zijn HVLP hydraulische- en circulatieoliën volgens DIN 51524-3, minerale olie op basis van, demulgerende en zinkhoudende AW/EP-additieven.
DIN 51524-3: HVLP
ISO 6743-4: HV
Dension HF0, HF1, HF2

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 871 kg/m³
Vlampunt cleveland 178 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 32 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 6,3 mm²/s
VI 152
Pourpoint -48 °C

Hoofdtoepassingsgebied

RENOLIN B HVI PLUS-oliën zijn geschikt voor alle hydraulische systemen, vooral wanneer een hoge viscositeitsindex vereist is, verminderde viscositeit tijdens koude opstart, hoge viscositeit bij bedrijfstemperatuur. Hoge VI biedt multigrade eigenschappen. Energiebesparing door hoge volumetrische efficiëntie. Demulgerend type.
Goedkeuringen: Dension HF0, HF1, HF2

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar