Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin B 15 HVI

door Fuchs
€93,51
SKU 600509927
Verpakkingseenheid

EP smeer- en hydraulische olie met hoge viscositeitsindex.

Renolin B 15 HVI 

Hydraulische- en smeerolie (machineolie) met een hoge viscositeitsindex en additieven om de verouderingsstabiliteit, corrosiebescherming en slijtagebescherming te verbeteren. De producten van het RENOLIN B HVI-assortiment zijn HVLP hydraulische- en circulatie oliën volgens DIN 51524-3, Minerale olie op basis van, demulgerende en zinkhoudende AW/EP-additieven.
DIN 51524-3: HVLP
ISO 6743-4: HV
Dension HF0, HF1, HF2

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 859 kg/m³
Vlampunt cleveland 180 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 15 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 3,8 mm²/s
VI 151
Stolpunt -45 °C

Hoofdtoepassingsgebied

RENOLIN B HVI-oliën zijn geschikt voor alle hydraulische systemen, vooral wanneer een hoge viscositeitsindex vereist is, verminderde viscositeit tijdens koude opstart, hoge viscositeit bij bedrijfstemperatuur. Hoge VI biedt multigrade eigenschappen. Energiebesparing door hoge volumetrische efficiëntie. Demulgerende type.
Goedkeuringen: Dension HF0, HF1, HF2.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Basisolie, paraffinisch

Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt