Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit VCI UNI 0 40

door Fuchs
€172,77
SKU 600669799
Verpakkingseenheid

Corrosiebescherming voor gesloten systemen zoals tanks en versnellingsbakken.

Anticorit VCI UNI 0 40

Corrosiebescherming voor gesloten systemen zoals oa. tanks en versnellingsbakken. Mengbaar met diesel, tandwielolie en andere minerale olie.

Specificaties

IJzer, staal Ja
Koper Ja
Aluminium Ja
Filmgewicht -
Buitenopslag onder afdak

≤ 6 ma.

Hal opslag ≤ 24 ma.
Vlampunt >120 °C
Thixotroop -
VCI Ja
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen -

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Signaalwoord: Waarschuwing

Gevaarsaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.