Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Cartridge LHL-X100-7, 700cc

€110,17
SKU 500500315

LUBE hybride smeermiddel (LHL). Cartridge voor smeerpomp Lube P-207

Cartridge LHL-X100-7, 700cc

LUBE hybride smeermiddel (LHL)

  • Opzetten en onderhouden van een stabiele smerende laag op loopvlakken van lineaire geleidingen
  • Optimaal smeereffect met de optimale hoeveelheid smeermiddel op het juiste moment
  • Geen breuk en minder slijtage van zwaarbelaste lineaire geleidingslagers
  • Geen emulgering en geen corrosie dankzij de uitstekende roestwerende eigenschappen

Specificaties

Uiterlijk  Stroperig
Kleur Geel
Penetratie na kneden (mm) 460
Druppelpunt °C 180
Kopercorrosie (100 °C/ 24h) Afname*
Verdampingsverlies (99 °C/ 22h) gew.% 0,31
Olieafscheiding (100 °C/24h) w.t.% N/A
Oxidatiestabiliteit (99 °C/100h) kPa 5
Vierkogel N & (kgf)                               LNL 1236
Vierkogel N & (kgf)                               WL 1569
Vierkogel N & (kgf)     N                       LWI  480
Verdikkingsmiddel Ureum
Basisolie viscositeit mm2/s              (100 °C)  12.2
Basisolie Viscositeitsindex 97

* Bij de koperplaattest werden geen kleurveranderingen in groen of zwart waargenomen.

Hoofdtoepassingsgebied

Automatische smering van o.a. bepaalde types metaalbewerkingsmachines van merken als Mazak, Doosan, etc. PARTS No. P52LA000111

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: N,N”-(methyleendi-4, 1-fenyleen) bis [N’octyl] ureum

Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.