Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit WMC 9000

door Fuchs
€3.395,71
SKU 601095528
Verpakkingseenheid

Watermengbaar, olieachtig corrosiebeschermingsproduct met hoge prestaties.

Anticorit WMC 9000

Watermengbaar, olieachtig corrosiebeschermingsproduct met hoge prestaties.

Specificaties 

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
100 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C 942 KG/m³
Verbruik Afhankelijk van conc.
Filmgewicht Afhankelijk van conc.
Buitenopslag onder afdak Afhankelijk van conc.
Hal opslag Afhankelijk van conc.
Vlampunt >175 °C
Thixotroop -
VCI -
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen -

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Alcoholethoxylaat

Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.