Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit SYNTH Spray

door Fuchs
€113,81
SKU 600876029
Verpakkingseenheid

Synthetische multifunctionele olie.

Anticorit SYNTH Spray

Synthetische multifunctionele olie.

Specificaties

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51562
102 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C 834 KG/m³
Verbruik -
Filmgewicht 15
Buitenopslag onder afdak 3-6 ma.
Hal opslag 6-12 ma.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Koolwaterstof, laagviskeusSignaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.