Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit SKR 42

door Fuchs
€297,45
SKU 600645892
Verpakkingseenheid

Synthetisch hydraulisch water en corrosiebescherming concentraat.

Anticorit SKR 42

ANTICORIT SKR 42 is een mineraal olievrij, wateroplosbaar hydraulisch wateradditief dat een transparante oplossing vormt, niet schuimt en een uitstekende corrosiebescherming biedt voor ijzeren materialen.

ANTICORIT SKR 42 bevat speciale dampfase inhibitoren (VCI) welke gesealde producten beschermt tegen corrosie.

ANTICORIT SKR 42 vormt een transparante oplossing wanneer gemengd met water met een buitengewoon lange levensduur. Het gebruik van speciaal geselecteerde ingrediënten maakt de oplossing uiterst onderhoudsvriendelijk.

Specificaties  

Materiaal

Fe

Corrosiebescherming, spaan/filtertest 0/0 bij x% in _ Tijdelijk, '1.5% / 20 °dH
pH (2%), indien van toepassing 9,8 ± 1
Concentratiebereik in % 3 (1 - 5)
Temperatuurbereik in °C 20 (10 - 50)
Spuitdruk in bar naar app. 10
Dichtheid bij 15 °C in kg/m³ 1068 ± 15

Stabiel tegen zout- en alkali-insleep, voor onderdompelings- en vultoepassingen.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Monoethanol amineSignaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.