Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit RP 4107 LV

door Fuchs
€197,70
SKU 600643805
Verpakkingseenheid

Corrosiebeschermende olie, thixotroop, bariumvrij.

Anticorit RP 4107 LV

Laag-viskeuze modificatie van ANTICORIT RP 4107 S, voldoet aan VDA 230-213.

Specificaties

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
12 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C 865 KG/m³
Verbruik 0,002 l/m²
Filmgewicht 2 gr/m²
Buitenopslag onder afdak 4-8 ma.
Hal opslag 8-16 ma.
Vlampunt 150 °C
Thixotroop Ja
VCI -
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen -

Goedkeuringen:

- VDA 230-213

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Basisolie, paraffinisch


Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.