Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit MPC 5000

door Fuchs
€310,81
SKU 600858841
Verpakkingseenheid

Olieachtig corrosiebeschermingsconcentraat.

Anticorit MPC 5000

Olieachtig corrosiebeschermingsconcentraat, geavanceerde corrosiebescherming en smeerprestaties, compatibel met oplosmiddelen op basis van koolwaterstoffen, gemodificeerde alcohol en gechloreerde koolwaterstoffen.

Typische mengverhouding: tussen 2 en 10%.

Om metaalbewerkingsoliën extra corrosiebescherming mee te geven: 2-4% toevoegen.

Specificaties

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
90 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C 890 KG/m³
Verbruik Afhankelijk van conc.
Filmgewicht Afhankelijk van conc.
Buitenopslag onder afdak Afhankelijk van conc.
Hal opslag Afhankelijk van conc.
Vlampunt 240 °C
Thixotroop -
VCI -
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen -

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH208: Bevat Calciumsulfonaat, Ca-sulfonaat, Alkaryl phosphite. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.