Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit LBO 160 TT

door Fuchs
€2.250,11
SKU 600644253
Verpakkingseenheid

Corrosiebeschermingsolie met zeer hoge viscositeit en goede penetrerende werking, geschikt voor gebruik in situaties met lage temperaturen.

Anticorit LBO 160 TT 

Corrosiebeschermingsolie met zeer hoge viscositeit en goede penetrerende werking, geschikt voor gebruik in situaties met lage temperaturen. Speciaal ontwikkelt voor kettingen voor vorkheftrucks. 

Specificaties

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
160 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C 920 KG/m³
Verbruik 0,038 l/m²
Filmgewicht 35 gr/m²
Buitenopslag onder afdak 3-6 ma.
Hal opslag 6-9 ma.
Vlampunt 150 °C
Thixotroop -
VCI -
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen Ja

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Organ. Polysulfide

 
Signaalwoord: Waarschuwing

Gevaarsaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.