Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit DFW 8301

door Fuchs
€254,70
SKU 600807252
Verpakkingseenheid

Corrosiebeschermende vloeistof met waterverdringingseigenschappen.

Anticorit DFW 8301

Waterverdringend corrosiebeschermingsproduct, welke een dikkere, zachte wasachtige beschermingslaag achterlaat, Isoparaffine basis.

Specificaties

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
3,7 mm²/s 
Dichtheid bij 15 °C 800 KG/m³
Verbruik 0,013 l/m²
Filmgewicht 2,5 gr/m²
Buitenopslag onder afdak 6-12 ma.
Hal opslag 12-24 ma.
Vlampunt >72 °C
Thixotroop Ja
VCI -
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen -

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Koolwaterstof, laagviskeus


Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.