Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit DFW 8101

door Fuchs
€2.254,68
SKU 600761233
Verpakkingseenheid

Corrosiebeschermende vloeistof met waterverdringingseigenschappen.

Anticorit DFW 8101

Waterverdringend corrosiebeschermingsproduct, welke een dunne, wasachtige beschermingslaag achterlaat. Isoparaffine basis.

Specificaties

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
3,5 mm²/s bij 20 °C
Dichtheid bij 15 °C 780 KG/m³
Verbruik 0,013 l/m²
Filmgewicht 1 gr/m²
Buitenopslag onder afdak 3-6 ma.
Hal opslag 6-12 ma.
Vlampunt >60 °C
Thixotroop Ja
VCI -
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen -

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Koolwaterstoffen, lage viscositeit


Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.