Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit DFO 8301

door Fuchs
€254,70
SKU 601769818
Verpakkingseenheid

Corrosiebeschermende vloeistoffen met waterverdringingseigenschappen.

Anticorit DFO 8301

Waterverdringend corrosiebeschermingsproduct, welke een dikke, olieachtige beschermingslaag, achterlaat. Isoparaffine basis.

Specificaties 

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
2,3 mm²/s 
Dichtheid bij 15 °C 800 KG/m³
Verbruik 0,013 l/m²
Filmgewicht 2,5 gr/m²
Buitenopslag onder afdak 6-12 ma.
Hal opslag 12-24 ma.
Vlampunt >74 °C
Thixotroop -
VCI -
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen -

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Koolwaterstoffen, lage viscositeit

Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.