Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit DFO 6301

door Fuchs
€2.076,67
SKU 600761271
Verpakkingseenheid

Corrosiebeschermende vloeistof met waterverdringende eigenschappen.

Anticorit DFO 6301

Waterverdringend corrosiebeschermingsproduct, welke een dikkere, olieachtige beschermingslaag achterlaat na uitdamping.

Specificaties 

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
2,6 mm²/s bij 20 °C
Dichtheid bij 15 °C 821 KG/m³
Verbruik 0,010 l/m²
Filmgewicht 2 gr/m²
Buitenopslag onder afdak 6-12 ma.
Hal opslag 12-24 ma.
Vlampunt >40 °C
Thixotroop -
VCI -
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen -

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Koolwaterstof, laagviskeus


Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt