Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit BML 3

door Fuchs
€450,18
SKU 600120597
Verpakkingseenheid

Mineraalolievrij corrosiewerend middel voor remcomponenten en -systemen.

Anticorit BML 3

Corrosiebescherming op basis van polyglycol, geschikt voor remcomponenten, mineraalolievrij.

Specificaties

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
35 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C 985 KG/m³
Verbruik -
Filmgewicht -
Buitenopslag onder afdak 1-3 ma.
Hal opslag 3-6 ma.
Vlampunt 200 °C
Thixotroop -
VCI -
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen -

Goedkeuringen

FMVSS 116-DOT 4, DOT 3 en SAE J 1703.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Signaalwoord: Waarschuwing


Gevaarsaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.