Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit 5F Spray

door Fuchs
€90,30
SKU 600880354
Verpakkingseenheid

Roestwerende waterverdringende spray welke een dunne wasachtige film vormt.

Anticorit 5F Spray

Roestwerende waterverdringende spray welke een dunne wasachtige film vormt.

Specificaties 

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
3,7 mm²/s bij 20 °C
Dichtheid bij 15 °C 813 KG/m³
Verbruik -
Filmgewicht 2,5 gr/m²
Buitenopslag onder afdak 6-12 ma.
Hal opslag 12-24 ma.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Koolwaterstof, laagviskeus


Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.