Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin ETERNA CLEAN 46

door Fuchs
€2.512,75
SKU 602010438
Verpakkingseenheid

RENOLIN ETERNA Clean is een polaire reinigingsvloeistof voor turbineoliecircuits.

Renolin ETERNA CLEAN 46

RENOLIN ETERNA Clean is een polaire reinigingsvloeistof voor turbineoliecircuits. RENOLIN ETERNA Clean is vrij van reinigingsmiddelen: er zal geen verslechtering van de nieuwe vulling zijn en geen verslechtering van het lucht- en waterafscheidingsgedrag en andere negatieve effecten die optreden bij conventionele reinigingsmiddelen. RENOLIN ETERNA Clean 46 bevat een compleet additievensysteem dat is aangepast aan de turbineoliën van de RENOLIN ETERNA-serie. Daarom zal een "verzwakking" van de turbineolievulling - ontstaan door toevoeging van andere reinigingsmiddelen - worden voorkomen.

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 893 kg/m³
Vlampunt cleveland 238 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 46 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 6,83 mm²/s
VI 103
Pourpoint -42 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Met RENOLIN ETERNA Clean kunnen 46 oude afzettingen, lakvorming en andere oliedegradatieproducten effectief uit het turbineoliesysteem worden verwijderd voordat een beoogde olieverversing plaatsvindt. Er zal geen verslechtering van de nieuwe vulling zijn en geen verslechtering van het lucht- en waterafscheidingsgedrag en andere negatieve effecten die optreden bij conventionele reinigingsmiddelen (detergentia).
RENOLIN ETERNA Clean is compatibel met alle gangbare turbineoliën en wordt idealiter gebruikt volgens het volgende schema:

• Toevoeging van ca. 5 – 10% RENOLIN ETERNA Clean aan de bestaande turbineolievulling
• Toepassingsduur ca. 2 - 4 maanden (milde reiniging)
• Nieuwe vulling zonder voorafgaande spoeling (= voordeel ten opzichte van reinigingsmiddelen)
• Uitvoering van bijbehorende analyses

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

EUH208: Bevat N-1-naphthylanilin, Alkylfenoxyazijnzuur. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.