Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Anticorit BGI 15

door Fuchs
€176,66
SKU 601223235
Verpakkingseenheid

Hoogwaardige corrosiebeschermingsolie met VCI eigenschappen.

Anticorit BGI 15

Corrosiebeschermingsolie met VCI; Gemiddelde viscositeit.

Specificaties

Kinematische viscositeit bij 40 °C
DIN 51 562
14 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C 865 KG/m³
Verbruik 0,006 l/m²
Filmgewicht 5 gr/m²
Buitenopslag onder afdak 3-6 ma.
Hal opslag 9-15 ma.
Vlampunt 155 °C
Thixotroop -
VCI Ja
Geoptimaliseerde smerende eigenschappen Ja

Goedkeuringen

- SKF

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Basisolie, laagvisceus
Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt.